Taisyklės

Mokėjimo būdai

„1000 ir 1 naktis“ el. parduotuvėje galite pasirinkti Jums patogiausią atsiskaitymo būdą. Prašome peržiūrėti ir įsitikinti jūsų užsakymo apmokėjimo bei kitos informacijos tikslumu prieš patvirtinant užsakymą.
Už perkamas prekes galima atsiskaityti :

Banko pavedimu-patvirtinę užsakymą mūsų el.parduotuvėje, el.laišku gausite užsakymo patvirtinimą su mūsų rekvizitais, banko sąskaitos numeriu, tuomet galėsite sumokėti nurodytą sumą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti, kai gausime Jūsų mokėjimą.

Banko pavedimu po to, kai gausite el.paštu Jums atsiųstą sąskaitą, norimoms prekėms įsigyti, su mūsų banko rekvizitais

PaySera
Pasirinkus šį mokėjimo būdą, sistema automatiškai suformuos pavedimo formą, ir vadovaujantis nuorodomis, Jums tereikės prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės bei atlikti mokėjimą. Paysera sistema apsaugota pažangiausiais SSL koduotais saugumo sertifikatais, moderniausiais techniniais ir programiniais sprendimais.

Papildoma informacija

Dėl įvairių priežasčių gali būti neatitikimų tarp internete pateikiamų prekių duomenų ar kiekių. Klientui užsisakius ir apmokėjus už prekę, kurios tuo metu nėra, užsakymas gali būti panaikintas ir grąžinami sumokėti pinigai arba sutariama dėl galimybės prekę įsigyti vėliau.
Kataloge esančios prekių nuotraukos ne visuomet tiksliai atvaizduoja norimą įsigyti prekę, todėl reiktų remtis visa pateikta tekstine informacija. Jei abejojate ar reikia papildomos informacijos būtinai susisiekite su tel. 8 685 33383 arba el. paštu: info@patalyne.lt

Pristatymas

Prekės siunčiamos per Omniva paštomatus. Užsakymui taikomas 5 EUR pristatymo mokestis.
Prekės į artimiausią Omniva paštomatą (parenkamas pagal nurodytą Jūsų adresą) pristatomos per 2-5 darbo dienas, visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.).

Grąžinimas

Mes mylime ir gerbiame savo klientą, todėl visuomet rūpinamės, kad užsakyti daiktai būtų kokybiški ir patenkintų Jūsų lūkesčius!
Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis “Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

• grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje;
• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ;
• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
• grąžinant prekes būtina pridėti pardavimo sąskaitos faktūros ir mokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas,
• nurodyti banko sąskaitą, į kurią bus grąžinami pinigai už grąžinamas prekes. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių gavimo dienos. Prekių pristatymo mokestis nėra gąžinamas.

Privatumo politika

privatumo politikos tikslas – informuoti apie Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis, suprasti, kaip Klientų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir kokios yra jų teisės. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka prekes, lankosi interneto svetainėje www.patalyne.lt arba prekybos vietose.
Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, teikimo ir naudojimo tvarka

Kliento asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, registruojantis svetainėje www.patalyne.lt bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, apskaitos, prekių pristatymo, lojalumo programos administravimo tikslais. Įmonė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ar užsakydami prekes svetainėje arba pirkdami prekes kitu būdu.
Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą, lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainės puslapiuose. Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.
Asmens duomenų teikimas prekių pardavimo atveju yra privalomas, nes kitu atveju negalėsime jums parduoti prekių, bei suteikti reikalingų paslaugų.
Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir padeda mums įvykdyti su nuotolinės sutarties sudarymu ir įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitais įstatyme specialiai numatytais atvejais, įgaliotų valstybės institucijų pagrįstu reikalavimu. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir numato teisės aktai.
Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, prašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, perkelti asmens duomenis, prieštarauti tolimesniam tvarkymui, pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, atšaukti savo sutikimą.
Jeigu manote, jog informacija, kurią mes apie jus kaupiame yra neteisinga ar nepilna, prašome informuokite mus: patalyne@patalyne.lt ir mes pataisysime šią informaciją.